Je frekvencia MHD z mesta na letisko dostatočná ?!


Mnohí cestujúci poukázali na problém, keď autobusy odchádzajú krátko pred príletom letov, čo im neumožňuje dostatočný čas na letiskovú kontrolu. Títo cestujúci sú potom nútení čakať na ďalší spoj až hodinu alebo sa presúvať taxíkom. Hoci mesto Košice a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) považujú frekvenciu spojov za primeranú, nezatvárajú dvere pred možnými úpravami v budúcnosti, aby vyhoveli požiadavkám letiska.

V rozprave na toto téma predstaviteľ Letiska Košice Juraj Tóth vyjadril pochopenie pre operatívne obmedzenia DPMK a zdôraznil potrebu prispôsobiť niektoré linky na základe potrieb cestujúcich, s ohľadom na pravidelné a charterové lety, ktoré majú rôzne časy príletov a odletov. Mesto a DPMK uvítali diskusiu o potenciálnom zvýšení frekvencie spojov, najmä v kontexte nových letových liniek do Zürichu a Zadaru, ktoré majú začať v blízkej budúcnosti.

Hovorca mesta Košice Dušan Tokárčik zdôraznil, že aktuálna frekvencia spojov slúži nielen letisku a jeho zamestnancom, ale aj ďalším podnikateľským subjektom v okolí. Mesto je otvorené diskusii o zlepšení služieb v záujme lepšej dostupnosti letiska a jeho okolia.

Zástupkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková naznačila, že po zavedení letného letového poriadku môže dôjsť k revízii a prípadným zmenám v rozvrhu spojov, o ktorých bude verejnosť informovaná.

Táto situácia odráža otvorenosť Košíc k dialógu a potenciálnym úpravám v mestskej hromadnej doprave, čím reaguje na potreby svojich obyvateľov a návštevníkov letiska.