História

Košické letisko, pôvodne vojenská základňa, od svojho vzniku poskytovalo služby pre vojenské, súkromné a športové lety. Letecká história v Košiciach má viac ako storočnú tradíciu, počnúc prvým leteckým dnem s plynovým balónom v roku 1906. Nasledoval prvý letecký deň s lietadlami v roku 1910 v Krásnej nad Hornádom.

V roku 1920 vzniklo prvé vojenské letisko, ktoré tiež slúžilo civilným letom. Zásadným momentom bolo spustenie linky Československých štátnych aerolínií z Bratislavy do Košíc v máji 1924. O rok neskôr sa konal významný letecký deň na letisku.

Po druhej svetovej vojne, v roku 1946, bola obnovená letecká doprava do Košíc, čím začala prevádzka na linke Košice-Sliač-Bratislava-Brno-Praha. Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu starého letiska pre moderné lietadlá sa v roku 1950 začala výstavba súčasného letiska v Barci.

V roku 1953 boli dokončené vzletová a pristávacia dráha dlhá 2 000 metrov, rolovacie dráhy a vybavovacia plocha. V roku 1955 začala fungovať priama linka z Prahy do Košíc, známa ako Východoslovenský expres. V roku 1959 do Košíc presunuli vojenské letecké školy, čo viedlo k zmiešanej vojensko-civilnej prevádzke. V období 1974-1977 došlo k predĺženiu vzletovej a pristávacej dráhy o 1 100 metrov.

Komplexná rekonštrukcia dráh a vybavovacej plochy prebehla v rokoch 1992-1993. Nový terminál sa začal stavať v roku 2001 a bol otvorený v roku 2004, čím získal ocenenie Stavba roka 2005. V roku 2004 bola založená spoločnosť Letisko Košice – Airport Kosice, a.s., a v roku 2006 prichádza strategický partner. V roku 2007 došlo k rozšíreniu vybavovacej plochy, čím sa zvýšil počet stojísk.